Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.06.2016 - 17:26  //  aktualizácia: 09.06.2016 - 17:27  //  zobrazené: 1883

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 14. 06. 2016 (utorok) o 15,00 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:

  1. Otvorenie

  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

  3. Bytové otázky

  4. Informácia o činnosti Domova dôchodcov Šaľa

  5. Správa o plnení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa za rok 2015“

  6. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

  7. Rôzne

  8. Záver