Domov   >  Čas a my
publikované: 12.11.2020 - 13:32  //  aktualizácia: 12.01.2021 - 07:25  //  zobrazené: 3897

Ján Feketeházy

Ján Feketeházy (Šaľa 16.5.1842 – Šaľa, 31.10.1927)

Stavebný inžinier, projektant mostov a železných konštrukcií. Pochádzal zo šiestich detí. Jeho otec Dominik Feketeházy sa narodil v Česku a v matrike chrudimskej diecézy bol zapísaný pod priezviskom Černohaus. Jeho matka Anna Feketeová pochádzala zo šľachtickej rodiny. Dominik Feketeházy bol učiteľom v Šali a súčasne aj organistom v miestnom kostole. Rodina žila v budove školy. U mladého Jána sa veľmi skoro prejavil vzťah k železnici. Základnú školu absolvoval v Šali, gymnaziálne štúdiá v Trnave, odkiaľ v poslednom ročníku prestúpil na piaristické gymnázium v Nitre, kde v roku 1861 zmaturoval. Matematiku študoval na Technickej univerzite vo Viedni a po absolvovaní polytechnických štúdií v Zürichu v r. 1866 získal diplom stavebného inžiniera. Mal mimoriadne nadanie pre stavby mostov, bol veľkým odborníkom aj pre stavby železných konštrukcií. Zamestnal sa u Rakúsko-uhorských štátnych železníc. Už ako praktikant sa zúčastnil na projektovaní Bosporského prieplavu a mostu cez Dunaj Viedeň - Stadlau. Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní pracoval ako hlavný inžinier - projektant na riaditeľstve Maďarských štátnych železníc (MÁV). Na vlastnú žiadosť ho uvolnili z funkcie a v roku 1892, vo veku 50 rokov, odišiel na dôchodok. Vrátil sa do rodnej Šale, kde žil do konca svojho života. Železničné staviteľstvo takmer všetky kamenné aj železné mosty do roku 1912 stavalo podľa projektov Feketeházyho. Jeho projekty železných konštrukcií mali medzinárodný ohlas. Medzi jeho najznámejšie práce patrí most Františka Jozefa (dnešný most Slobody) v Budapešti slávnostne odovzdaný 4. októbra 1896, strešná konštrukcia veľkej haly Východnej železničnej stanice (Keleti) v Budapešti z roku 1874, budova Opery (Operaház) v Budapešti z roku 1884, strešná konštrukcia budovy bývalej Colnej správy v Budape šti (Fővámház, dnes budova ekonomickej univerzity) z r. 1870 - 1874. Bol projektantom stavby južného železničného mostu spájajúceho Pešť a Budín cez Dunaj v rokoch 1873-1876 a komárňanského mostu cez Dunaj. Podľa výskumov E. Lósyho-Schmidta je známe, že pôvodným projektantom mostu cez Tisu v Segede, postaveného svetoznámou francúzskou Eiffelovou spoločnosťou, bol tiež Ján Feketeházy. Bol vynálezcom rampy na otáčanie lokomotív. Bol spoluautorom odborných časopisov Magyar Mérnök a Építészegylet. Bol členom Spolku Casino v Šali. Podľa údajov sčítania ľudu v roku 1919 jeho rodina bývala v Šali na Ul. Deáka v dome č. 337. Pri opravovaní svojho rodinného domu v roku 1923 utrpel úraz, v dôsledku ktorého mu museli amputovať nohu. Zomrel vo veku 85 rokov, pochovaný je v rodinnej krypte na miestnom cintoríne. Rodinnú kryptu Feketeházyovcov postavil Dominik Feketeházy a jeho svokor, Jozef Fekete.

Zdroj: L.Bukovszky, M.Gálová, J.Ižóf, H.Pokreis, V.Nováková: Šaľa (Mesto Šaľa 2004)

Text spracoval Roman Hatala