Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.03.2023 - 16:16  //  aktualizácia: 08.03.2023 - 16:17  //  zobrazené: 689

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 13. 03. 2023 (pondelok) o 17,00 hodine na 1. poschodí v malej zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Športové areály v správe a majetku mesta Šaľa
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

        Peter Szalay

     predseda komisie

 

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková
tajomníčka komisie