Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.05.2024 - 13:35  //  aktualizácia: 22.05.2024 - 13:35  //  zobrazené: 236

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva, 29.05.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 29. 05. 2024 (streda) o 16,00 hodine na 1. poschodí v malej zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Šaľa za rok 2023 – schvaľovanie návrhov
  3. Rôzne
  4. Záver

        Peter Szalay

     predseda komisie

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                          tajomníčka komisie