Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.04.2024 - 08:48  //  aktualizácia: 10.04.2024 - 08:49  //  zobrazené: 239

Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva, 11.4.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa uskutoční

11.04.2024 ( štvrtok ) o 16.00 hod. v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

 

1/ Otvorenie

2/ Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

3/ Voľné témy podľa návrhu členov komisie

4/ Záver

V Šali dňa  05.04.2024

 

Ing. Tomáš Mészáros

predseda komisie ÚPVD