Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 21.10.2013 - 11:02  //  aktualizácia: 21.10.2013 - 11:04  //  zobrazené: 1587

Modernizácia výučby v materských školách

Spoločnosť pre predškolskú výchovu v spolupráci so Spoločným školským úradom mesta Šaľa  zorganizovali dňa 17.10.2013 vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  plánovanou exkurziou. Našim cieľom bolo umožniť učiteľkám oboznámiť sa podrobnejšie s možnosťami, ktoré pre deti predškolského veku ponúka mesto Bratislava. Spoločne sme navštívili centrum moderných technológií Edulab, Prírodovedné múzeum, Detské múzeum a Medzinárodný dom umenia Bibiana.

Odborno  metodický  seminár v centre Edulab bol zameraný  na  efektívne aplikovanie informačných  a komunikačných   technológií  a využívanie digitálnych vzdelávacích  obsahov v procese výučby. Prezreli sme si priestory Edulab-u a ukážku ďalších digitálnych zariadení a vybraných inovatívnych výučbových metód.

V Prírodovednom múzeu  nás  lektorka sprevádzala prírodovednou expozíciou, bližšie informovala o „škole“ v múzeu  a súbore  špeciálnych aktivít a programov.  Aktivity zamerané pre deti, ktoré múzeum ponúka najlepšie sprístupnia výstavu, expozície a činnosť aj tým najmenším. Učiteľom tento program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť výučbu  priamou skúsenosťou a kontaktom s exponátmi.

Detské múzeum nás očarilo pestrou  ponukou vzdelávaco-poznávacích aktivít pre deti, rodiny,  materské školy.  Aktivity pre deti, ktoré boli prezentované, podnecujú zvedavosť detí a v diskusii   vytvárajú  priestor pre  aktívne učenie sa, bádanie, tvorivé myslenie a novú inšpiráciu.

Nezabudnuteľným zážitkom  sa nepochybne stala vernisáž v Medzinárodnom  dome  umenia pre deti Bibiana  s názvom  „Zvukofóóónia“. Jej  autorom je nemecký umelec Michael Bradke, ktorý svoju originalitu predviedol aj nám. Mali sme možnosť vyskúšať si výnimočný, kreatívny svet zvukov a hudby, ktorý vtipne, mimoriadne invenčne i múdro autor zmiešal a vytvoril  ojedinelé objekty. Tieto zvukovo-výtvarné inštalácie sú veľmi netradičné a veľmi vhodné pre deti, pretože vzbudzujú ich zvedavosť.

Okrem príjemne stráveného času, sme si  priniesli mnoho inšpirácií a nápadov pre naše  ďalšie pôsobenie. Exkurzia v nás zanechala plno zážitkov a upevnila priateľské vzťahy.