Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.11.2016 - 14:18  //  aktualizácia: 16.11.2016 - 14:18  //  zobrazené: 2688

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa v zmysle VZN č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 1 návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ a 4 návrhy na udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutoční 1. decembra 2016.

 

„Čestné občianstvo mesta Šaľa“

 

Dr. h. c. RNDr. Jozef Kollár – za vynikajúce tvorivé výkony a mimoriadny prínos
vo vedecko-výskumnej činnosti a v rozvoji vedy a techniky na Slovensku a za podporu kultúrneho a športového života v našom meste

 

 

„Cena mesta Šaľa“

 

Ing. Miroslav Spál – za významný prínos v rozvoji vodného hospodárstva a pri ochrane životného prostredia v našom meste a regióne

 

Ing. Viktor Vincze - za dlhoročné aktívne pôsobenie v divadelnej činnosti a za propagáciu a zviditeľňovanie nášho mesta

 

Milan Daniel – za významnú činnosť v sociálnej oblasti v našom meste pri výchove a starostlivosti o nezaopatrené deti

 

Ing. Július Miškovič – za dlhoročnú činnosť a významný prínos v rozvoji poľnohospodárstva v našom meste