Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.06.2008 - 16:42  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:44  //  zobrazené: 1670

O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici

číslo: I10/2008

Požadované informácie: kópie súťažného návrhu uchádzača vrátane príloh k  obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Šaľa „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“, zo dňa 20.12.2007 a zápisy z rokovaní komisie zriadenej na tento účel.

Sprístupnené informácie:

fotokópie listín od uchádzača S-REAL HOLDING s.r.o., Šaľa:
1. Ponuka na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici
2. Podnikateľský zámer
3. Čestné prehlásenie
4. Výpis z obchodného registra
5. Návrh kúpnej zmluvy

fotokópie listín:

Záznam z otvárania súťažných obálok vo verejnej obchodnej súťaži  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“, konaného dňa 20.12.2007 o 15 hod. na Mestskom úrade v Šali + overenie správnosti záznamu + prezenčná listina.

Záznam z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“, konaného dňa 08.01.2008 o 16 hod. na Mestskom úrade v Šali + overenie správnosti záznamu + prezenčná listina .

Položky výpisu z účtu UniBanka, a.s.

Oznámenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

Žiadateľ: Mgr. Jozef Varsányi, Šaľa

Prílohy