Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.05.2007 - 09:17  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:25  //  zobrazené: 2073

Počet vydaných stavebných povolení v rozpore so Stavebným zákonom...

číslo: I17/2007

Požadované informácie:

- zoznam projektantov, ktorí overili stavebnú dokumentáciu a bolo vydané stavebné povolenie v rozpore so Stavebným zákonom po dátume 21.2.2007,
- počet vydaných stavebných povolení v rozpore so Stavebným zákonom podľa jednotlivých vyčiarknutých projektantov po dátume 21.2.2007,
- počet podaných žiadostí o stavebné povolenie a podaných ohlásení overených zo zoznamu vyčiarknutými projektantmi po 21.2.2007.

Sprístupnenie informácií:

Stavebný úrad nevydal žiadne rozhodnutie ani ohlásenie na základe projektovej  dokumentácie spracovanej  po 21.2.2007 projektantmi vyčiarknutými zo zoznamu.
Podané žiadosti po 21.2.2007 neobsahujú dokumentáciu overenú projektantmi vyčiarknutými zo zoznamu. Stavebný úrad nevedie evidenciu projektantov, ktorých dokumentácia bola podkladom pre vydanie rozhodnutia, resp. ohlásenia.

Žiadateľ: Ing. Igor Klačko, Sládkovičova 47, 927 01  Šaľa