Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.04.2024 - 08:25  //  aktualizácia: 10.04.2024 - 08:26  //  zobrazené: 184

Pozvánka na 10. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3, 16.4.2024

Dátum a miesto:   16. 4. 2024 /utorok/ o 16:30 hod.  v priestoroch Kultúrneho domu Šaľa-Veča
 
 
Program:
 
Otvorenie
 
2. Podnety od občanov
3. Diskusia k materiálom 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2024
4. Rôzne
5. Záver
 
 
Šaľa, 09. 04. 2024
 
Miloš Rehák
Predseda VMČ č. 3