Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.06.2023 - 09:38  //  aktualizácia: 15.06.2023 - 09:39  //  zobrazené: 654

Pozvánka na komisiu kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2023 (utorok) o 16,00 hodine v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia Kino Šaľa - referent kina
  3. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
  4. Správa o činnosti MsKS za rok 2022 – Ing. František Botka
  5. Pozvánka od partnerského mesta na dni Końskie, Poľsko
  6. 3D nápis Veča
  7. Návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok
  8. Informácie realizačného tímu o príprave podujatia TČR
  9. Rôzne  
  10. Záver

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Ing. Miroslava Bartovicová, referent kina

Šaľa, 15.6.2023

Marek Molnár

predseda komisie