Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.12.2023 - 10:56  //  aktualizácia: 12.12.2023 - 10:57  //  zobrazené: 514

Pozvánka na komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

Pozývam Vás na 9. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 18. 12. 2023 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

Šaľa, 12.12.2023

Peter Hlavatý    predseda komisie