Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.06.2016 - 13:33  //  aktualizácia: 22.06.2016 - 08:20  //  zobrazené: 1599

Pozývam Vás na zasadnutie Výboru mestskej časti č.1

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 20. júna (pondelok) o 18:00 v kultúrnom dome na 2. poschodí v kancelárii č. 206. Napíšte prosím, ak Vám termín  nevyhovuje.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Podnety od občanov a poslancov - vyhodnotenie realizácie  podnetov z minulých VMČ č.1 a prijatie nových podnetov.

3. Priority a návrhy na investičné akcie k tvorbe návrhu rozpočtu  na rok 2017 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

4. 6. mestské zastupiteľstvo - materiály týkajúce sa mestskej časti č.1

5. Rôzne

6. Ukončenie

 

Ing. Róbert Andráši

Predseda VMČ č.1