Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2023 - 15:35  //  aktualizácia: 13.06.2023 - 07:35  //  zobrazené: 439

Pozývame Vás na 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

P O Z V Á N K A


Pozývam Vás na 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 19. 06. 2023 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.


Program:

1. Otvorenie

2. Bytové otázky – žiadosti o prednostné pridelenie bytov, výmenu bytu, obsadenie  uvoľneného bytu

3. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šaľa na roky 2018-2022  k 31.12.2022

4. Rôzne

5. Záver

Šaľa, 12.06.2023


  Peter Hlavatý    predseda komisie