Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.10.2022 - 08:09  //  aktualizácia: 26.10.2022 - 08:09  //  zobrazené: 1060

Pracovná pozícia - riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčany 1547

Riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčany 1547, 925 84 Vlčany prijme do pracovného pomeru

 •  Učiteľa  I.stupňa

 

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 09.01.2023, prac. úv. - 22 hod./tt.. (učiteľ v 1.triede)

 

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,a modernou didaktickou technikou,
 • samostatnosť a flexibilita,
 • sebadisciplína a sebamotivácia.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas  uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie Učiteľ I.stupňa“ posielajte na adresu školy  v termíne do 30.11.2022 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.

Adresa školy

ZŠ s MŠ Vlčany 1547
Vlčany 1547

925 84
 

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 31 7794083, mobil +421 910 794 083
 • e-mail: zsvlcany@pobox.sk