Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.09.2021 - 08:08  //  aktualizácia: 13.09.2021 - 08:08  //  zobrazené: 709

Rozhodnutia (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to

číslo: I35/2021

Požadované informácie: z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

 

 • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Územný súhlas nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
 • Územný súhlas, spoločný územný súhlas
 • Akýkoľvek iný dokument nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Stavebné ohlásenie
 • Akýkoľvek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

 

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

Stavebný úrad v Šali  v období od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 vydal štyri územné rozhodnutia a dve stavebné povolenia pre právnické osoby.

 

 1. MICROWELL, spol. s r. o.  - územné rozhodnutie  - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 14 strán A4.
 2. G & G, s. r. o.  - rozhodnutie o umiestnení stavby - vo formáte Portable Document Format (.pdf) -15 strán A4.
 3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – územné rozhodnutie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) -10 strán A4.
 4. BRM 78 DEVELOPMENT, s. r. o.  - rozhodnutie o umiestnení stavby -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) -12 strán A4.
 5. DOPA – Servis, s. r. o. – rozhodnutie -  stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) -10 strán A4.
 6. Dr. Max 137 s r. o. – rozhodnutie - stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) -11 strán A4.

 

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie.

 

Prílohy