Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.10.2022 - 16:36  //  aktualizácia: 11.10.2022 - 17:01  //  zobrazené: 1702

Šaľa získala titul CAF

Šaľa patrí medzi 9 slovenských samospráv, ktoré získali titul Efektívny používateľ modelu CAF. Cieľom národného projektu je skvalitnenie služieb, ktoré mestský úrad poskytuje občanom. Certifikát prišla odovzdať riaditeľka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) Katarína Surmíková Tatranská.

Zamestnanci Mestského úradu v Šali sa snažia poskytovať obyvateľom kvalitné služby. Prínosom v poskytovaní služieb bolo aj vybudovanie klientskeho centra v rámci rekonštrukcie budovy radnice v roku 2018. Vždy je však čo zlepšovať a preto sa Šaľa zapojila do národného modelu CAF. V rámci modelu CAF sa zavádzajú systémy manažérstva v orgánoch štátnej aj verejnej správy. „Funguje to tak, že najprv si zhodnotíte, kde je potenciál sa zlepšovať. Nastavíte si ciele, následne si zase zhodnotíte, čo sa podarilo docieliť, čo sa nepodarilo a nastaviť si podľa toho ďalšie ciele. Teraz sme v prvej fáze,“ vysvetľuje Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR. CAF tímu za mesto Šaľa sa podarilo vypracovať samohodnotiacu správu, na základe ktorej navrhol plán zlepšovania. Nasleduje zavedenie týchto plánov do praxe. O dva roky mesto opäť vyhodnotí v samohodnotiacej správe, čo sa podarilo zrealizovať a tiež, čo sa dá ďalej zlepšovať. „Staviate na prvej správe, ktorú doplníte a takto môžete pokračovať a neustále sa zlepšovať. Pretože kvalita nie je konečná, aj tí najlepší sa môžu pohnúť ešte dopredu. Šaľa je medzi 9-timi samosprávami, ktoré si vybrali túto cestu. Boli to úžasní ľudia a som rada, že ich to spojilo aj ľudsky, aj kolegiálne,“ povedala Anna Budiaková z ÚNMS SR.

Garantom projektu z radnice bola viceprimátorka Šale Danica Lehocká a metodikom Eliška Vargová z Mestského úradu v Šali. Do projektu sa mohli zapojiť zamestnanci z každého oddelenia. „Súčasťou CAF tímu boli ľudia z celého úradu tak, aby každá oblasť, každé oddelenie bolo dostatočne poznané, aby sa dali rozanalyzovať jednotlivé procesy, ktoré v rámci oddelení prebiehajú,“ dodal primátor mesta Jozef Belický.

 

Čo je CAF?

Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejný sektor. Je prvým európskym nástrojom manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom, ktorý je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy. Zaoberá sa všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti a podporuje trvalé zlepšovanie. Model CAF je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky výkonnosti organizácie a tiež výsledky voči občanom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov.

 

(ek)