Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.10.2022 - 11:33  //  aktualizácia: 13.10.2022 - 11:38  //  zobrazené: 1015

Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“ - oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Mesto Šaľa, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“.

 

      V súlade s ustanovením § 22 ods. 1 stavebného zákona orgán územného plánovania oznamuje verejnosti prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“ (ďalej len „Návrh“). Návrh je prístupný k nahliadnutiu
na Mestskom úrade v Šali, oddelení stratégie a komunálnych činností. Oboznámiť sa s  jeho  obsahom je možné počas úradných hodín MsÚ v Šali v kancelárii č. 427. V elektronickej podobe je Návrh prístupný na webovom sídle obstarávateľa,  www.sala.sk  na adrese:

https://sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta-zmeny-a-doplnky-c-8-navrh-na-prerokovanie

 

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa -  Zmeny a doplnky č. 8 “ sa uskutoční v čase od 14.10.2022 do 15.11.2022.

 

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu  do 15.11.2022 na adresu:

Mestský úrad Šaľa

oddelenie stratégie a komunálnych činností

Námestie Sv. Trojice 7

927 15 Šaľa

Elektronicky: mesto@sala.sk


Mgr. Jozef Belický, v.r.

prímátor mesta Šaľa

Prílohy

Oznámenie

(pdf - 306.38 kB)