Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.05.2009 - 10:16  //  aktualizácia: 25.09.2012 - 10:18  //  zobrazené: 1709

01/2009 zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu

číslo: 01/2009  |  dátum konania: 06.05.2009

prítomní: podľa prezenčnej listiny

Komisia posúdila Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov za rok 2008 s nasledovnými zisteniami:

Povinné osoby: Martin Alföldi, Svetozár Hikkel, Miroslav Polónyi, Milena Veresová, Jozef
Varsányi, Ľubomír Stredanský
odovzdali úplné oznámenia v termíne do 31.3.2009

povinné osoby: Štefan Bartošovič, Igor Bečár, Peter Gomboš, László Gyurovszky, Jozef
Husárik, Peter Hollý, Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ivan Kováč, Jozef Mečiar, Helena
Psotová, Gabriela Talajková
odovzdali oznámenia v termíne do 31.3.2009, avšak neúplné

povinné osoby: Jozef Belický, František Botka, Jozef Grell, Michal Lužica, Erika
Velasquézová
odovzdali úplné oznámenia po 31.3.2009 ale do 6.5.2009

povinné osoby: Tibor Dubis, Tibor Mikula a Ján Kmeťo
neodovzdali oznámenia k 6.5.2009

Komisia poverila svojho predsedu, aby vyzval povinné osoby k urýchlenému odovzdaniu resp. doplneniu podaní.