Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.06.2023 - 07:35  //  aktualizácia: 13.06.2023 - 07:35  //  zobrazené: 510

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 19. 06. 2023 (pondelok) o 17,00 hodine na 1. poschodí v malej  zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Multifunkčný športový areál – pripomienky a návrhy k projektovej dokumentácii
  4. HŠK Legends – Mestská športová hala v Šali
  5. Rôzne
  6. Záver

        Peter Szalay

     predseda komisie

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie