Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.06.2023 - 15:16  //  aktualizácia: 13.06.2023 - 15:16  //  zobrazené: 525

Komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva

Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 22.6.2023 o 16.00 hod  v malej zasadačke na 1.poschodí MsÚ v Šali

Program:

1/ Multifunkčný športový areál - pripomienky a návrhy k novému konceptu

2/ Parkovacia politika – oboznámenie s možnosťami riešenia dopravy v meste

3/ Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)

4/ Voľné témy podľa návrhu členov komisie

Ing. Tomáš Mészáros, predseda komisie ÚPVD