Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.11.2023 - 08:16  //  aktualizácia: 14.11.2023 - 08:17  //  zobrazené: 383

Komisia školstva pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

23.11. 2023 ( štvrtok ) o 15.30 hod.

vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a privítanie
  2. Prerokovanie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 - 2030
  3. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2022/2023  a stave v školskom roku 2023/2024
  4. Návrh rozpočtu na rok 2024
  5. Aktuálne informácie
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

 S pozdravom

V Šali, 14.11. 2023                                                                         Miloš Rehák                                                                                                                                 predseda KŠ