Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2023 - 12:30  //  aktualizácia: 22.11.2023 - 12:30  //  zobrazené: 656

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 27. 11. 2023 (pondelok) o 16,00 hodine na 1. poschodí v malej  zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Mestská športová hala v Šali – HKM Slovan Šaľa a HŠK Legends
  4. Voľba podpredsedu komisie
  5. Rôzne
  6. Záver

        Peter Szalay

     predseda komisie

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie