Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.02.2024 - 14:30  //  aktualizácia: 01.02.2024 - 14:31  //  zobrazené: 520

Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa uskutoční 08.02.2024 ( štvrtok ) o 16.00 hod. v kongresovej sále MsÚ v Šali

 

 

Program:

1/ Otvorenie

2/ Komisiou odporúčané priority pre rok 2024

3/ Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)

4/ Voľné témy podľa návrhu členov komisie

5/ Záver

 

 

V Šali dňa  01.02.2024

 

Ing. Tomáš Mészáros

predseda komisie ÚPVD