Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.09.2019 - 11:34  //  aktualizácia: 13.09.2019 - 11:34  //  zobrazené: 251

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2019 (pondelok) o 16:00 hodine v zasadačke č. 212 v Dome kultúry v Šali.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia – september 2019 – zást. MsKS
 4. Zhodnotenie kultúrno – spoločenských akcií počas leta 2019 (premietanie amfiteáter, kultúrne leto, ...) – zást. MsKS
 5. Prerokovanie návrhu na vybudovanie Pamätníka nenarodeným deťom
 6. Výročie Nežnej revolúcie – 30. rokov – Mgr. Miroslav Demín
 7. Tvorivý čin roka 2019 – Mgr. Miroslav Demín
 8. Vystúpenie verejnosti – MgA. Andrej Csillag
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Ukončenie

 

 

 

Šaľa, 13. septembra 2019

 

                                                                                                 Peter Hlavatý

                                                                                                predseda komisie

 

 

Prizvaný:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS