Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2020 - 11:40  //  aktualizácia: 14.09.2020 - 11:40  //  zobrazené: 352

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 21. 9. 2020 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Návrhy na vyhlásenie ocenení na Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2020
  4. Záväzné kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr – konečná verzia
  5. Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa - návrhy
  6. Informácia o preplácaní permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo, a. s.
  7. Záver

 

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie