Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.10.2020 - 12:46  //  aktualizácia: 16.10.2020 - 12:46  //  zobrazené: 402

Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2020 (štvrtok) o 16.00 hod v kongresovej sále  Mestského úradu v Šali.
 
 
Témy:
 
1/Prerokovanie návrhu „Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č. 7“ 
2/Prerokovanie návrhu VZN mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1-7. a Energetická koncepcia mesta Šaľa
3/Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)
4/Diskusia
 
 
 
Ing. Róbert Andráši, predseda Komisie ÚPVD