Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.01.2021 - 12:26  //  aktualizácia: 26.01.2021 - 12:26  //  zobrazené: 1171

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava mestu Šaľa oznámila, že z dôvodu vykonávania prác
na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa priloženého harmonogramu. Povinnosť oznámiť uvedené prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov má Západoslovenská distribučná, a. s. Napriek tomu, že Mesto Šaľa nie je podľa zákona povinné oznamovať prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom, postupuje predmetnú informáciu verejnosti.

 

Dňa 9. februára 2021 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 11:30 h do 14:30 h:

 

Dlhoveská č. 71