Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.09.2021 - 08:35  //  aktualizácia: 24.09.2021 - 08:35  //  zobrazené: 271

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2021 (utorok) o 16,00 hodine v kongresovej sále na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – Ing. Elena Matajsová
 4. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí v mesiacoch jún - august 2021 – Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková
 5. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci september 2021 – Ing. František Botka
 6. TČR 2021 – príprava na ďalší ročník Mgr. Miroslav Demín, členovia komisie
 7. Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala
 8. VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín
 9. Interpelácie v rámci 2. zasadnutia MZ v Šali (viď. príloha) – Ing. Gabriela Lacková
 10. Rôzne
 11. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Roman Hatala, ref. MsKS

-      Ing. Elena Matajsová, ref. pre investičnú činnosť

 

 

 

 

 

 

 

Šaľa, 23.09.2021

 

Peter Hlavatý    predseda komisie