Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.01.2016 - 08:06  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:53  //  zobrazené: 1524

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa bude konať 25. januára 2016 (pondelok) o 16,00 h v budove domu kultúry.


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac február 2016 – zást. MsKS
4. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016 – preds. komisie
5. Návrh na úpravu propozícií ankety Tvorivý čin roka – preds. komisie
6. Vyhodnotenie operačného plánu koncepcie kultúry za rok 2015 – zást. MsKS
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

Prizvaný:
- zástupca MsKS

Poznámka:

Návrh plánu práce a návrh na úpravu propozícií ankety TČR bude členom komisie zaslaný elektronicky v priebehu tohto týždňa.

Šaľa, 19.1.2016

Július Morávek
preds. komisie