Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.10.2016 - 07:42  //  aktualizácia: 27.10.2016 - 07:43  //  zobrazené: 1551

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 7. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 27. 10. 2016 (štvrtok) o 14, 30 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.
Program:
1. Otvorenie
2. Bytové otázky
3. Rôzne
4. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                                predseda komisie