Domov   >  Čas a my
publikované: 11.08.2016 - 14:24  //  aktualizácia: 11.08.2016 - 14:43  //  zobrazené: 7784

František Kollár

8.10.1904 Narodil sa v Senci detstvo prežil v Plaveckom Štvrtku a v Šali. Rodičovský dom v Šali stál pri vstupe do cintorína. Stredoškolské štúdium absolvoval v Bratislave a nastúpil do zamestnania v Nových Zámkoch.

1920 Od rodičov dostáva prvý fotoaparát a zariaďuje si vlastné laboratórium v pivnici rodičovského domu.

1924 V júni tohto roku sa rozhodol odísť do sveta, zvolil si Francúzsko, chcel sa stať profesionálnym fotografom, cieľom jeho cesty mala byť Amerika.

1924-1926 Pracuje ako sústružník v Renaultových automobilových závodoch.

1927-1928 Nachádza prácu vo firme Bernes. ktorá sa špecializuje na fotografie umeleckých diel.

1928-1929 Vedúci štúdia u Draegera ,osvojí si prácu v tlačiarni, vypracuje svoj prvý reklamný katalóg.

1930 Pracuje u Chevojona ,špecializuje sa na priemyselnú a architektonickú reportáž. Začína spoluprácu s agentúrou Lecram.

Jún 1930 Zúčastňuje sa medzinárodnej výstavy fotografie v Mníchove.

30.10.1930 Berie si za manželku Fernande Berthe Papillon,22-ročnú Francúzku,s ktorou mal tri deti. V celom jeho profesionálnom živote ostane Fernande jeho najvernejšou spolupracovníčkou.

6.12.1930 V spolupráci s agentúrou Dorland realizuje sériu reklám na luxusné predmety.

13.2.1931 Od vydavateľstva Horizons de France dostáva objednávku na sériu reportáží o francúzskom svete práce ,ktoré vyšlo pod názvom ,,Francúzsko pracuje" a prinieslo mu svetovú slávu.

1931-1934 Reportáže o baniach,hutníctve,letectve,automobilovom priemysle, rybárstve,pristavoch,železnici,elektrine,roľníkoch vinohradníkoch,skle,textilnom priemysle,polygrafii atď,na putovaní po Francúzsku nafotil vyše 1 O tisíc fotografií,z ktorých publikoval 2 ticícky.

Január 1932 Spolupráca s revue „Vendre,"ktorá vydáva veľké číslo o reklamnej fotografii F .Kollára.

22.4.1932 Otvorenie výstavy „Francúzsko pracuje" v Galérii súčasného umenia na bulvári Raspail v Paríži.

Júl 1932 Zhotovuje fotografie pre luxusnú publikáciu o hutníctve.

1932-1934 Spolupracuje s najvýznamnejšími revuálnymi časopismi vo Francúzsku a USA,napriklad Le Figaro illustré,Vendre,Air Vivant ai.

1.4.1934 Vydanie albumu „25 fotografií Kollára."

1936 Spolupráca s Le Corbusierom na Svetovej výstave v Paríži.

1937 Realizuje fotografickú výpravu pre Medzinárodnú výstavu v Paríži.

1939 Realizuje monumentálne fotografie francúzskej expozície na Medzinárodnej výstave v New Yorku.

1940-1945 Odchádza do kraja Vienne,počas svetovej vojny prerušuje prácu fotografa,otvára obchod s elektronikou v Poitiers.

1945 Vracia sa do Pariža,otvára nové štúdio na ulici Notre dame de Lorette.Zaujíma sa o farebnú fotografiu.

1948 Autorská výstava 250 fotografií na rue Royale v Paríži s veľkým úspechom.Realizuje cyklus reportážnej fotografie pre firmu Maison Christofle.

1951 Veľká reportáž zo Senegalu,Pobrežia slonoviny a Západnej francúzskej Afriky.

1953-1962 Reportáže a reklamné práce pre priemyselné firmy ,kozmetické firmy,venuje sa portrétom a umeleckej fotografii.

1960 Pre kadernícky festival realizuje obrovskú zväčšeninu 750 m2.

1965 Otvára obchod s fotografiami v Créteil pri Paríži. Autorská výstava vBratislave,100 fotografií daruje SNG.

1978-1979 Zúčastňuje sa výstavách v Paríži a v New Yorku:,,Francúzska fotografia v rokoch 1925-1940" a „Fotografia módy 1950-1975."

3.7.1979 Zosnul v Créteil pri Paríži. V pozostalosti zanechal vyše 32 tisíc negatívov a 3000 fotografií.

1983 Retrospektívna výstava v Galérii F v Banskej Bystrici.

1984 Retrospektívna výstava v Komornej galérii MDKO v Bratislave.

2012 Výstava fotografií v Galérii FOCESA v Šali z fotografií, ktoré sa našli v rodinných albumoch v Šali

2016 Reprezentatívna  autorská výstava v SNG v Bratislave ( jún – september) pod záštitou ministra kultúry SR

2008 Galéria FOCESA a mesto Šaľa každoročne organizujú výstavu prác amatérskych fotografov pod názvom ,,Objektív Františka Kollára.“ Tento rok sa uskutočnil 9. ročník súťaže. Aj týmto spôsobom si mesto pripomína osobnosť a tvorbu Františka Kollára.

Odišiel zo Šale do Francúzska so zámerom stať sa umeleckým fotografom. Napriek mnohým životným peripetiám, nezlomnej vôli a nevšednému talentu sa stal jedným z najuznávanejších fotografov uply-nulého storočia. Vo svete známy a uznávaný, na Slovensku ho postupne znovu objavujeme.


Texty k fotografiám – František Kollár

 1. Rodičia F. Kollára Michal a Mária v Paríži pred katedrálou Notre Dame počas návštevy syna.


2.  Fotografiu zhotovil Kollár pred kostolom v Šali pri príležitosti svadby svojej sestry Heleny (1935 ).Jedno z vozidiel pred kostolom patrí Kollárovi, ktorý do Šale z Paríža prišiel autom.


 1. Portrétová fotografia Kollára zhotovená v Paríži niekoľko mesiacov po príchode do Paríža.


 1. Fotografia je zhotovená v Nedede, na zábere sú súrodenci František, Štefan, Helena a Alžbeta. Na zábere je aj Štefanova manželka a pred Štefanom ešte jeho syn, ktorý v dospelosti bol dlhoročným náčelníkom železničnej stanice v Šali. Jediná zachovaná fotografia, na ktorej sú zobrazení všetci štyria súrodenci.


 1. Kollár so svojimi deťmi pri kúpaní v mori počas letnej dovolenky v južnom Francúzsku. Starší syn Jean-Michel, dcéra Marie-Françoise ( volali ju Zizi ) a Jean-Bernard. Starší syn a dcéra dostali krstné mená po rodičoch F. Kolllára.Michel a Zizi sa profesionálne venovali fotografovaniu, Bernard bol hoteliérom a žil v USA.


 1. Syn Bernard a jeho detská výbavička.


 1. Dcéra Zizi ako 15- ročná slečna.


 1. Kollár so svojím prvým fotoaparátom na Eiffelovej veži. Fotoaparát používal dlhé roky, cyklus ,,Pracujúce Francúzsko“ vznikol aj pomocou tohto fotoaparátu. Fotografia má svoju symboliku, úsmev a pohľad dohora. Fotografia sa stala logom fotosúťaže ,,Objektív Františka Kollára.“


 1. Kollár a jeho sestra Helena, neskôr Alaxová.


 1. Pyšný otec a jeho 18- ročná dcéra Zizi.


 1.  Portrétová fotografia, ktorú venoval svojej sestre Helene ( Ilonka ). Fotografiu poslal z Paríža.


 1. Fotografia vznikla počas návštevy rodičov v Paríži, v strede fotografie je Kollárova manželka Fernande, ktorá počas celej jeho profesionálnej kariéry bola jeho najvernejšou spolupracovníčkou.


 1. Rodinná fotografia pred domom v Creteil neďaleko Paríža, kde Kollár žil po 2. svetovej vojne. Na zábere zľava syn Bernard, manželka, dcéra Zizi, Kollár a syn Michel.


   
 2. Fotografia, ktorú poslal do Šale ako vianočný pozdrav. Na zábere je syn Michel ako vojak francúzskej armády a niekoľko predmetov, ktoré charakterizujú jednotlivých členov rodiny. Skúste priradiť predmety jednotlivým členom rodiny. Zaujímavosťou sú vlastnoručné podpisy všetkých členov rodiny. Takto sa zachoval autentický podpis fotografa.


   
 3. Rodičia a syn Michel ako vojak francúzskej armády.


   
 4. Fotografia vznikla v čase tvorby cyklu ,,Pracujúce Francúzsko“ (1931-32). Dva roky je Kollár všade: v baniach, na lodiach, v oceliarňach, v dokoch, na poliach, vo vinohradoch...Publikoval 15 zošitov fotografií v rokoch 1932-34, priniesli mu svetovú slávu a úspech. Počas celej cesty ho sprevádzala manželka Fernande.


 5. Kollár so svojou manželkou. Oženil sa s ňou  30. októbra 1930, mala 22 rokov, plným menom sa volala Fernande Berthe Papillon, pravidelne spolu s manželom chodila na Slovensko, opakovane bola aj v Šali, posledný raz v roku 1961.


          

 1. Novoročný pozdrav napísaný na fotomontáži fotografií ( 24 m2 ),na zábere sú jednotliví členovia rodiny a text želania k novému roku 1956, v ktorom rodina Kollára vo Francúzsku želá všetko najlepšie rodinám Kollárovej, Szabovej a Alaxovej v Československu. Sú to rodiny jeho súrodencov, brata a dvoch sestier.

 

 

Text spracoval                                                       Július Morávek