Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.02.2016 - 11:27  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:54  //  zobrazené: 2057

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa bude konať 22. februára 2016 ( pondelok ) o 16,30 h v budove KS Večierka.

Program:

 • Otvorenie
 • Kontrola prijatých opatrení
 • Kultúrno- spoločenské podujatia na mesiac marec 2016 – zást. MsKS
 • Návrh operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2016 – ref. MsÚ
 • Úlohy PHSR mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu – preds. komisie
 • Propozície fotosúťaže ,,Váh-rieka, ktorá spája“ – Mgr. Demín
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Ukončenie
 • Prehliadka výstavy Region Art  

Prizvaní:

 

 • zástupca MsKS
 • ref. MsÚ – Ing. Čižmáriková
 • ved. KS Večierka