Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.10.2020 - 14:19  //  aktualizácia: 06.10.2020 - 08:35  //  zobrazené: 352

Komisia mládeže a športu vás pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 12. 10. 2020 (pondelok) o 18,00 hodine v Dome kultúry Šaľa, vchod B, zasadačka
č. 209, 2. poschodie.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Výzva na vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020
  4. Koncepcia rozvoja športu mesta Šaľa
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie