Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.02.2016 - 11:35  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:55  //  zobrazené: 2076

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 1. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 17. 02. 2016 (streda) o 16,00 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Riešenie problematiky nájomníkov mestských nájomných bytov
4. Bytové otázky
5. Rôzne
6. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                                predseda komisie