Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.01.2016 - 08:10  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:54  //  zobrazené: 2577

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 25. 01. 2016 (pondelok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

Program:

  • Úvod
  • Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa – Mgr. Krokavec, p. Komjáthy
  • Informácia o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, a.s. Bratislava
  • Rôzne
  • Záver.

 

                                                                                                  RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                      Predseda komisie

 

 

Prizvaní:

             

Mgr. Peter Krokavec, náčelníka MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa

Ing. Edita Haládiková – ref.ŽP