Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 16.06.2023 - 08:05  //  aktualizácia: 16.06.2023 - 08:20  //  zobrazené: 890

Medzi najúspešnejšími žiakmi kraja je aj žiačka SOŠ chovu koní a služieb v Šali

Medzi najúspešnejšími žiakmi Nitrianskeho samosprávneho kraja bola ocenená aj žiačka SOŠ chovu koní a služieb v Šali, študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo Kristína Pšenáková.

Ocenenie získala za:

· 1. miesto v súťaži „NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec 2023“, ktorá predstavuje najmladšiu generáciu budúcich poľnohospodárov z celého Slovenska.

· 1.miesto na Prvomájových parkúrových pretekoch v Šali, stupeň obtiažnosti ZM.

Kristína Pšenáková je žiačkou 3. ročníka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo na Strednej odbornej škole chovu koní a služieb v Šali. Láska ku koňom a túžba venovať sa im profesionálne ju priviedla na našu školu, kde patrí k najlepším žiakom, čo dokazuje ako doma, tak i v zahraničí.

V škole dosahuje výborné študijné výsledky nielen z odborných, ale aj zo všeobecno-vzdelávacích predmetov, úspešne reprezentuje školu na jazdeckých pretekoch, burzách stredných škôl, na predmetových olympiádach a taktiež je predsedníčkou žiackej školskej rady.

Počas doterajšieho štúdia naplno využila príležitosti, ktoré naša škola ponúka - zúčastnila sa zahraničných stáži v rámci programu Erasmus+ v Jazdeckej škole v maďarskej Bábolne, v Dostihovej akadémii RACE v írskom Kildare a v Centre hipoterapie v portugalskej Brage.

V tomto školskom roku sa v celoslovenskej súťaži NAJ agro dievča umiestnila na 1. mieste.

Kristína Pšenáková je krásnym príkladom toho, že to, čo nás baví, môže zároveň určiť naše budúce profesionálne smerovanie a že spojenie živého (koní a prírody) a technológií - je potrebné pre budúcnosť poľnohospodárstva a stále atraktívne pre mládež.

 

(SOŠ chovu koní a služieb v Šali)

 

Kristína Pšenáková si vo štvrtok 15. júna prevzala ocenenie aj z rúk primátora mesta - oceňovaní boli najúspešnejší žiaci mesta a okresu. Srdečne gratulujeme.