Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 12:29  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:31  //  zobrazené: 2351

Menný zoznam poslancov mestského zastupiteľstva, primátora a zástupcu primátora vo volebnom období 2002 – 2006.

číslo: I21/2006

Požadované informácie: 
1. Menný zoznam poslancov mestského zastupiteľstva,  primátora a  zástupcu primátora vo volebnom období 2002 – 2006
2. Obchodné mená a názvy spoločností, v ktorých malo mesto Šaľa vo volebnom období 2002 – 2006 obchodný podiel alebo bolo zakladateľom spoločností a osôb, ktoré zatupovali mesto Šaľa v týchto spoločnostiach, vrátane personálnych zmien
3. Rozpis všetkých finančných odmien pre primátora, zástupcu primátora, poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2002 – 2006.

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

1. Abecedný zoznam poslancov mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie   2002 -2006:
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František  Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr.  Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav  Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Miklóš,  Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,  MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsanyi, Ing. Erika  Velazquézová.

Primátor mesta:  Ing. Tibor Baran
Zástupca primátora:  Ing. František Botka

2. Obchodné mená (názvy) firiem (spoločností), v ktorých malo mesta Šaľa v rokoch 2002 – 2006 obchodný podiel alebo bolo ich zakladateľom a osôb, ktoré zastupovali mesto Šaľa v týchto spoločnostiach:

MIS Šaľa s.r.o.
IČO: 36 546 691
mesto má 40 % podiel
vklad: 80 000,- Sk
splatené: 40 000,- Sk
Štatutárny orgán zastupujúci mesta Šaľa: Ing. František Botka (konateľ) od 27.3. 2002
Dozorná rada zastupujúca mesto Šaľa:  
Ing. Štefan Bartošovič od 27.3.2002 do 11.1.2004
Tibor Dubis od 27.3.2002 do 11.1.2004
Ing. Miroslav Polónyi (predseda) od 12.1.2004
Ing. Karol Miklóš (člen) od 12.1.2004

Mestský bytový podnik, spol. s.r.o. do 12.4.2005
MET Šaľa, spol. s.r.o. od 13.4.2005
IČO: 34 115 161
mesto má 100 % podiel, je zakladateľom
vklad: 34 200 000,- Sk
splatené: 34 200 000,- Sk
Štatutárny orgán: 
František Chovanec od 18.5.2000
Ing. Tibor Baran od 18.5.2000 do 2.1.2003
Ing. Ján Stieranka od 17. 2. 2003 do 17. 4. 2006
Ing. Karol Mikloš od 18.7.2006
Dozorná rada:  
Ing. Štefan Bartošovič od 26.11.1999
MVDr. Ernest Hlavatý od 26.11.1999 do 13.2.2003
Ing. Elena Matajsová od 26.11.1999 do 13.2.2003
Gabriela Talajková od 26.11.1999 do 13.2.2003
Rozália Botková od 26.11.1999 do 12.4.2005
Ing. Ferdinand Chromek od 28.5.2004
Ladislav Košičár od 28.5.2004
Ing. Denisa Polónyiová od 28.5.2004
Mária Slišková od 13.4.2005

Mestský podnik služieb Šaľa, s.r.o. do 5. 5. 2005
Mestský podnik služieb Šaľa, s.r.o. v likvidácii od 6.5.2005
IČO: 34 112 499
mesto má 100 % podiel, je zakladateľom
vklad: 200 000,- Sk
splatené: 200 000,- Sk
Štatutárny orgán: 
Janka Ondrušková od 7. 3.2002 do 3.3.2003
Vladimír Bartišek od 21.3.2002  do 14. 5. 2003
Emília Mitríková od 25.9..2003
Likvidátor: Emília Mitríková od 6.5.2005
Dozorná rada:  
Mgr. Gustáv Güll od 3.10.2002
Ján Hlavatý od 3.10.2002
Ladislav Jaroš od 3.10.2002
Eva Piklerová od 3.10.2002
Petronela Hadnaďová od 3.10.2002

3. Rozpis finančných odmien pre primátora, zástupcu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2002 – 2006:

Odmeny primátora :
r. 2003   0,- Sk
r. 2004   267 600,- Sk
r. 2005   163 654,- Sk
r. 2006   182 880,- Sk

Odmeny zástupcu primátora:
r. 2003     45 000,- Sk
r. 2004     45 000,- Sk
r. 2005     55 000,- Sk
r. 2006     55 000,- Sk

Odmeny poslancov mestského zastupiteľstva:
r. 2003  323 261,- Sk
r. 2004  341 682,- Sk
r. 2005  359 217,- Sk
r. 2006  242 946,- Sk

Žiadateľ:  Aliancia Fair-play, Páričková 18, 821 08  Bratislava 2