Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2008 - 17:01  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:39  //  zobrazené: 1838

O obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Šaľa

číslo: I05/2008

Požadované informácie:  o  obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Šaľa
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“.

Sprístupnené informácie:

Ponuka uchádzača č.1 Zdenko Malcho – LUKY MZ, Šaľa:

1. Ponuka mestu k obchodno-verejnej súťaže na ul. Kráľovskej
2. Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
3. Výpis zo živnostenského registra
4. Indikatívny úverový prísľub VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Ponuka uchádzača č.2 S-REAL HOLDING s.r.o., Šaľa:

1. Ponuka na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici
2. Podnikateľský zámer
3. Časový harmonogram realizácie podnikateľského zámeru „Bytová zástavba s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“
4. Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
5. Výpis z UniCredit Bank
6. Výpis z obchodného registra

Ponuka uchádzača č.3 KIARAFINANCE, spol. s r.o., Čierna Voda:

1. Podnikateľský zámer
2. Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
3. Výpis z obchodného registra
4. Výpis z UniCredit Bank

Záznam z otvárania súťažných obálok vo verejnej obchodnej súťaži  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“, konaného dňa 28.04.2008 o 15 h. na Mestskom úrade v Šali.

Záznam z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaži „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“, konaného dňa 28.04.2008 o 15 h. na Mestskom úrade v Šali.

Záznam z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaži „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“, konaného dňa 05.05.2008 o 16.30 h. na Mestskom úrade v Šali.

Prílohy