Domov   >  VOĽBY 2022   >  VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
publikované: 24.08.2022 - 11:34  //  aktualizácia: 24.08.2022 - 11:35  //  zobrazené: 1987

Odovzdávanie kandidátnych listín pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta

Kandidátne listiny je možné doručiť v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022) zapisovateľovi mestskej volebnej komisie v úradných hodinách:

pondelok      8.00 – 15.00 hod.   

utorok          8.00 – 15:00 hod.

streda          8.00 – 17:00 hod.

štvrtok         8.00 – 15:00 hod.

piatok          8.00 – 14:00 hod.

pondelok (29. 08. 2022)     štátny sviatok

utorok (30. 08. 2022)     posledný deň na odovzdanie     8.00 – 24:00 hod.

Politické strany a koalície doručujú kandidátne listiny v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca.

Splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca.

Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín, vzory kandidátnych listín a ich prílohy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info21   

Nezávislí kandidáti doručujú kandidátne listiny v listinnej forme osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnili.

Nezávislý kandidát, alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca.

Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín, vzory kandidátnych listín a ich prílohy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info31