Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.09.2023 - 11:25  //  aktualizácia: 20.09.2023 - 14:45  //  zobrazené: 344

Pozvánka na 6. zasadnutie členov Výboru mestskej časti 1

P O Z V Á N K A

zvolávam zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 20.9. 2023 /streda/ o 17:30 v budove domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Podnety od občanov
  3. 6.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
  4. Rôzne
  5. Záver

Ing. Róbert Andráši

Predseda Výboru mestskej časti č. 1