Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.02.2024 - 13:57  //  aktualizácia: 07.02.2024 - 13:59  //  zobrazené: 429

Pozvánka na zasadnutie komisie mládeže a športu dňa 12.2.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 12. 02. 2024 (pondelok) o 16,00 hodine na 1. poschodí v malej zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2024
  3. Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Šaľa za rok 2023
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

        Peter Szalay

     predseda komisie

 

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková
tajomníčka komisie