Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2016 - 08:11  //  aktualizácia: 22.06.2016 - 08:20  //  zobrazené: 2033

POZVÁNKA na zasadnutie Výboru mestskej časti č.2

POZVÁNKA na zasadnutie Výboru mestskej časti č.2
ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2016 (štvrtok) o 12.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Šali na prízemí.

Program:

1.     Otvorenie
2.     Predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok s výhľadom na roky 2016 a 2017 (viď. prílohu)
        Termín do 30.6.2016
3.     Informácia o pripomienkach a riešení problémov občanov mestskej časti č. 2
4.     6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016
5.     Rôzne
6.     Ukončenie