Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.05.2023 - 16:14  //  aktualizácia: 16.05.2023 - 16:15  //  zobrazené: 584

Pracovná pozícia - Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie – Slovenský jazyk a literatúra

Voľné miesto

  1. názov a adresa zamestnávateľa:

ZŠ s MŠ Vlčany 1547

Vlčany 1547, 925 84

0910/794083, 031/7794083

zsvlcany@pobox.sk

  1. pracovná pozícia

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie – Slovenský jazyk a literatúra – 100%úväzok

  1. kvalifikačné predpoklady:

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 z 23.decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. zoznam požadovaných podkladov:

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kópia dokladu o vzdelaní

  1. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka, profesionálny prístup k deťom, kreativita, flexibilita, znalosť práce s PC a modernou didaktickou technikou, sebadisciplína a sebamotivácia

Ponúkaná hrubá mzda v €: podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Požadované doklady prosíme poslať do 16.06.2023 – osobne, poštou alebo              e-mailom na zsvlcany@pobox.sk

Uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky, budú pozvaní na výberové konanie (predpokladaný termín: 03.07.2023)

Nástup do zamestnania: 01.09.2023, pracovný pomer na dobu určitú

                                                                       Mgr. Jana Zajacová, riaditeľka školy