Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 10:45  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:24  //  zobrazené: 1814

Predaný nehnuteľný majetok mesta Šaľa od 1.1.2003 do dnes.

číslo: I15/2006

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

1. Zoznam predaných pozemkov od r. 2003 až po dnes (tých, u ktorých vklad (prevod) vlastníckeho práva je už povolený) – príloha č. 1 U predaného majetku nemáme taký zoznam, kde by sme evidovali jednotkovú cenu za
1 m 2  a nemáme tam podchytenú ani celkovú odpredávanú výmeru – to evidujeme v prírastkoch a úbytkoch majetku v koncoročnej inventúre, tam však zase nepotrebujeme meno, komu sa to odpredalo.

2. Zoznam nájomcov pozemkov vo vlastníctve mesta prenajaté podnikateľským subjektom za účelom výstavby podnikateľskej aktivity

Žiadateľ:  MUDr. Martin Alföldi, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa  

Prílohy