Domov   >  Čas a my
publikované: 15.01.2021 - 14:35  //  aktualizácia: 18.01.2021 - 11:43  //  zobrazené: 4517

Socha svätého Juraja s drakom

Socha svätého Juraja s drakom

 

Nasledujúci príspevok je vytvorený z citácie textu, ktorý v informačnom letáku Socha sv. Juraja napísal Július Morávek pri príležitosti slávnostného odhalenia sochy po jej reštaurovaní v roku 2008. Informačný leták vydalo Mesto Šaľa a vytlačený bol vo FOCESA Šaľa. Použité fotografie sú z uvedeného letáku a z archívu Júliusa Moráveka.

Socha sv. Juraja s drakom je umiestnená na rovnomennom námestí pred budovou mestskej knižnice.

Autor sochy je neznámy. Socha je pravdepodobne dielom miestneho umelca. Je datovaná na začiatok 19. storočia. Pôvodne bola inštalovaná uprostred námestia a bola ohradená nízkym oplotením. V jej blízkosti bola hasičská zbrojnica, artézska studňa s napájadlom a obecná váha. Jazdecká socha so zbrojnicou vytvárala celok. Budova zbrojnice bola postavená v neorenesančnom slohu so štyrmi nárožnými vežičkami a štítom na priečelí budovy. Kompozícia sochy a zbrojnice evokuje blízkosť k symbolike sv. Floriána. Pôvodné umiestnenie sochy sv. Juraja bolo výtvarnou i urbanistickou dominantou námestia.

Socha sv. Juraja ešte na svojom pôvodnom mieste ako dominanta námestia v prvej polovici minulého storočia.

Na terajšie miesto bola premiestnená v druhej polovici minulého storočia v súvislosti s prestavbou námestia. Premiestnením prestala plniť úlohu dominanty.

Od roku 1963 je kultúrnou pamiatkou a je zaradená do zoznamu pamätihodnosti mesta.

V rokoch 2006 - 2008 sochu reštaurovali akademickí sochári - reštaurátori Ondrej Csütörtöki a Árpád Mézes z grantového programu MK SR a. za spolufinancovania mesta.

Socha sv. Juraja je vytvorená takmer v životnej veľkosti. Vzpínajúci sa kôň s postavou svätca sediaceho obkročmo je upevnený na kamennej podložke. Vzpriamene sediaca postava sv. Juraja je natočená smerom k dole ležiacemu drakovi. Nohy s čižmami a ostrohami má zasunuté v strmeňoch. Socha je vytvorená z monolitného bloku jemnozrnného pieskovca. Pravá ruka železnou kopijou prebodáva otvorený hrtan zvieraťa, ľavá ruka pridržiava zubadlo koňa. Plasticky je zobrazená hlava koňa s veľkými očnými buľvami a šticou. Kôň je vytvorený v momente vysokého skoku. Vysoký skok je umocnený polohou prednej pravej nohy koňa, ktorá je položená na tlame hlavy draka, ľavá predná noha sa opiera o šikmo postavený valec. Drak má podobu korytnačky, na chrbte má vejárovité krídlo. Zalomený šíp symbolizuje blesk. Chvost koňa je upevnený slučkou. Postava sv. Juraja má prehodený cez plecia plášť, ktorý pridržiava šerpa s ozdobnou sponou v strede. Hrudník obopína obrnená vesta. Priliehavý šat má pri krku ukončený zvrásneným nákrčníkom. Hlava sv. Juraja je chránená prilbou so spustenými náušníkmi, s mierne zvlnenými dlhými vlasmi, tvár je pravidelná s vytočenými fúzami.

Jazdecká socha sv. Juraja je spracovaná podľa kresťanskej ikonografie a vychádza zo života svätca. Svätý Juraj sa narodil v 3. storočí v Kapadócii a zomrel okolo roku 305 v Lydda - Diospolise (Palestína). Jeho matka bola údajne Kapadóčanka a otec Peržan. Dostal kresťanskú výchovu, stal sa vojakom. Podľa legendy neďaleko mesta Silen v jednej z líbyjských provincií sa usadil drak, ktorý si vyžiadal mnoho ľudských obeti. Obetovaná mala byť aj kráľova dcéra.

Juraj sa ju rozhodol zachrániť s podmienkou, že obyvatelia sa dajú najskôr pokrstiť. Po krste obyvateľov Juraj draka mečom zabil. Kráľ nechal z vďaky Jurajovi a Panne Márii postavil kostol.