Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 11.05.2016 - 16:03  //  aktualizácia: 11.05.2016 - 16:21  //  zobrazené: 5408

Územný plán zóny - Šalianska tabuľa - lokalita pri Váhu

Vymedzená zóna Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu a prevažné územie celej lokality Šalianska tabuľa sa v súčasnosti profilujú ako extravilánové územie zamerané najmä na poľnohospodárske využívanie s pozvoľnými nekoordinovanými atakmi urbanistickej štruktúry.

Výraznými prírodnými prvkami širšieho územia je najmä nadregionálny biokoridor rieka Váh (napriek skutočnosti, že sa nachádza mimo riešeného územia).

Najvýznamnejším a určujúcim urbanistickým prvkom územia je Družstevná cestná a urbanistická os s názvom Vŕšky, ktorá ako vstupný priestor do nezastavaného územia vytvára podmieňujúce faktory možného urbanistického rozvoja mesta juhovýchodným smerom v mestskej časti Šaľa.

Prílohy

1 širšie vzťahy

(pdf - 7.58 MB)
1a koncepcia dopravy

(pdf - 2.24 MB)
1b koncepcia ti

(pdf - 1.57 MB)
2a katastrálna mapa

(pdf - 351.49 kB)
2b komplexný návrh

(pdf - 1.32 MB)
2c regulácia var 1

(pdf - 829.79 kB)
2d regulácia var.2

(pdf - 816.17 kB)
3 doprava

(pdf - 1.23 MB)
4a energetika

(pdf - 616.21 kB)
4b vodné hospodárstvo

(pdf - 618.68 kB)
5 schéma vps

(pdf - 1.49 MB)
Obal text

(pdf - 1.92 MB)
Obal

(pdf - 1.92 MB)
Obsah Úpnz

(pdf - 42.86 kB)
Tabulky bilancií zástavby

(pdf - 98.52 kB)
TextovÁ ČasŤ

(pdf - 1.63 MB)