Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 02.11.2023 - 11:53  //  aktualizácia: 02.11.2023 - 11:55  //  zobrazené: 553

Výborná akcia v kolkárni

Dňa 14.10.2023 sa v mestskej kolkárni konal už 10. ročník celoslovenského turnaja nevidiacich a slabozrakých v kolkoch. V rámci spomenutého podujatia prebehol 2. ročník memoriálu Zlatici Harčárovej.

Počas slávnostného zahájenia turnaja Ing. Ladislav Mitošinka predseda TJ privítal zástupcu mesta Šaľa pána Roberta Tölgyesiho, jednotlivé zúčastnené družstvá a to, hráčov Male Šintava, Scorpioni Nitra, Vrútky, Levoče, Jastraby  Bratislava a samozrejme hráčov domáceho družstva Slovan Duslo Šaľa. Zástupcovi mesta tlmočil poďakovanie za finančnú podporu na organizáciu podujatia a vyzdvihol prínos mesta na rozvoji športu ako celku. Pán Tölgyesi potvrdil slová predsedu TJ s tým, že nevie o športovom klube alebo športovej organizácii, ktorej by mesto Šaľa odmietlo pomoc. Pri príhovore povedal, že keď vidí tú zanietenosť, ktorú jednotliví hráči, napriek svojmu zdravotnému postihnutiu, vkladajú do svojho výkonu, je úprimne dojatý. Potvrdil, že takéto podujatia bude mesto Šaľa i naďalej podporovať. Poprial všetkým účastníkom   kvalitné výkony a teší sa na nový ročník.

Po príhovore zástupcu mesta požiadal predseda TJ o vzdanie minúty ticha za zosnulú, bývalú predsedníčku oddielu nevidiacich a slabozrakých TJ Slovan Duslo Šaľa pani Zlaticu Harčárovú.

Po slávnostnom otvorení pokračovalo športové zápolenie jednotlivých hráčov. Za zmienku stojí výkon hráča Levoče Alojza Koprdu, slovenského reprezentanta, 753 bodov, čím prekonal svoj vlastný rekord podujatia o 4 body.

A ako to celé dopadlo ?

Kategória  B1         1. Šišáková Ľudmila     Scorpioni Nitra          559 bodov

                               2. Demianová Mária     Jastraby Bratislav     426 bodov

                               3. Ondruška Michal      Vrútky                       394 bodov

Kategória  B2         1. Kostka Dušan           Duslo Šaľa                705 bodov

                               2. Bulková Vierka         Duslo Šaľa                692 bodov

                               3. Sliva Robert              Male Šintava            688 bodov

Kategória  B3          1. Koprda Alojz             Levoča                     753 bodov

                                2. Stižová Anna            Male Šintava            735 bodov

                                3. Červenák Miroslav   Jastraby Bratislava    645 bodov

V rámci 2. ročníka memoriálu Zlatici Harčárovej - súťaž družstiev - bolo poradie nasledovné:

                                1. Male Šintava   2105 bodov

                                2. Duslo Šaľa      1904 bodov

                                3. Levoča            1866 bodov

Po slávnostnom dekorovaní víťazov a následnej diskusii, bolo zo strany zástupcov jednotlivých družstiev tlmočené poďakovanie za skvelú organizáciu turnaja , spríslubom účasti nasledujúceho ročníka.

                                                                                                        L.M.