Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.04.2020 - 08:11  //  aktualizácia: 27.04.2020 - 08:20  //  zobrazené: 1639

Výška základných plat vo funkcii, aktualizácia údajov

číslo: I7/2020
Požadované informácie citujeme:
 
 
„Štatistický úrad zverejnil dňa 6. 3. 2020 výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve  za  rok  2019  vo  výške 1092 EUR. Keďže  od  tejto  výšky sa odvíja aj Váš základný plat vo funkcii, prosím o aktualizáciu údajov:
 
Aktuálny počet obyvateľov:  
Výška základného tabuľkového platu starostu po vynásobení koeficientom podľa počtu  obyvateľov  bez  navýšenia  na  rok  2020  a bez  ohľadu  na  podiel úväzku (prepočet je automatický):
A) do 500 obyvateľov = 1.802 EUR
B) od 501 do 1.000 obyvateľov = 1.998 EUR
C) od 1.001 do 3.000 obyvateľov = 2.402 EUR
D) od 3.001 do 5.000 obyvateľov = 2.632 EUR
E) od 5.001 do 10.000 obyvateľov = 2.839 EUR
F) od 10.001 do 20.000 obyvateľov = 3.069 EUR
G) od 20.001 do 50.000 obyvateľov = 3.505 EUR
H) od 50.001 do 100.000 obyvateľov = 3.866 EUR
I) nad 100.001 obyvateľov = 4.346 EUR   
Titul, meno a priezvisko starostu:  Mgr. Jozef Belický
Emailový kontakt starostu: primator@sala.sk
Telefonický kontakt starostu: 
Počet plných rokov vo funkcii starostu: 
Výška navýšenia platu schváleného zastupiteľstvom v percentách: 
Podiel úväzku starostu/primátora v percentách (100% = plný úväzok):“
 
 
 
Sprístupnené informácie:
 
Aktuálny počet obyvateľov k 31. 12. 2019:  21 529
Výška základného tabuľkového platu starostu po vynásobení koeficientom podľa počtu obyvateľov bez navýšenia na rok 2020 a bez ohľadu na podiel úväzku (prepočet je automatický):   3 506 EUR 
Titul, meno a priezvisko starostu:  Mgr. Jozef Belický
Emailový kontakt starostu: primator@sala.sk
Telefonický kontakt starostu:  +421 908 995 956
Počet plných rokov vo funkcii starostu:  5 rokov
Výška navýšenia platu schváleného zastupiteľstvom v percentách:  50 %
Podiel úväzku starostu/primátora v percentách (100% = plný úväzok): 100 %