Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 20.03.2023 - 08:29  //  aktualizácia: 20.03.2023 - 09:36  //  zobrazené: 517

Zápis do prvého ročníka základných škôl

Aj z vášho drobca bude školák? Pozrite si termíny a časy, kedy môžete prísť na zápis do základnej školy. V Šali sa konajú zápisy 3. až 5. apríla 2023 v popoludňajších hodinách.

Dieťa, ktoré do 31. 8. 2023 vrátane dovŕši vek 6 rokov, musí byť zapísané do základnej školy. Na zápis je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa, doklad potvrdzujúci trvalý pobyt dieťaťa (ak je iný ako trvalý pobyt zákonných zástupcov).

Väčšina základných škôl ponúka rodičom možnosť využitia elektronickej prihlášky, teda vyplnenie formulára v pohodlí domova, ktorý elektronicky aj odošlú. Na zápise, kde prídu obaja rodičia aj s dieťaťom osobne, dostanú tento formulár s už vyplnenými údajmi na podpis. Výrazne sa tak skráti čas vybavovania zápisu na mieste. Elektronickú prihlášku nájdu rodičia na webovej stránke základnej školy, kde sa chystajú dieťa zapísať.

 

Zriaďovateľ určil nasledovné termíny, časy a miesta zápisov:

ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa                  od  03. 04. 2023  do  05. 04. 2023

                  v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ J. Hollého, Hollého 48, Šaľa                od  03. 04. 2023  do  05. 04. 2023

                                                                     v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ s MŠ  J. Murgaša, Horná 22, Šaľa      od  03. 04. 2023  do  05. 04. 2023

                  v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa         od  03. 04. 2023  do  05. 04. 2023

                                                                    v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa                od  03. 04. 2023  do  05. 04. 2023

                                                                    v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Pázmaňa 48, Šaľa    dňa  03. 04. 2023

                                                                    v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. v budove ZŠ

                                                                    o 15.00.hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie 

                                                                    zápisu s kultúrnym programom             

                                                                    od 04.04.2023 do 05.04.2023

                                                                    v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budove ZŠ